Tulip Enstitüsü, Türkçeye prestij kazandırmak ve çok dilliliğin tartışıldığı her platformda Türkçenin yer bulması için yaptığı çalışmalar ışığında Avrupa’da Türkçeye dair çözüm merkezi olma hedefiyle “Uluslararası Avrupalı Türkler ve İki Dillilik Çalışmaları Kongresi”ni düzenledi.

Hollanda’da ilk kez gerçekleşen kongrede bürokratlar , akademisyenler, öğretmenler, sivil toplum yetkilileri bir araya geldi. Türkiye, Hollanda, Almanya, Belçika, İtalya, Fransa, Arnavutluk ve Polonya’dan katılımcılarla Avrupa’da iki dilli çocuklara Türkçe anadili öğretimindeki sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Avrupa’da iki dillilik alanında birleştirici ve çözüm üretimine yönelik önemli bir adım atıldı.

Kongre Bildiri Özet Kitapçığı

Özet Kitabı

Kongre Tam Metin Bildiri Kitabı Kongre Tam Metin Bildiri Kitabı

Kongre Tam Metin Bildiri Kitabı

Görseller