Tohumlar fidana, fidanlar ağaca…

Çocukların, sağlıklı kimlik gelişim sürecinde dilsel ve kültürel zenginliğin ve farkındalığın okul öncesi dönemden başladığını bilerek; Avrupa’da yaşayan akademisyen ve alanında uzman kişiler tarafından 3-4 ve 5-6 yaşlarında okul öncesi eğitim dönemindeki çocuklara özel hazırlanan Tohum Eğitim Modülünü, Türkçe Oyun Grupları ile Hollanda’da yürütmekteyiz.

 

Bu modülde hazırlanan içerikler; çocuklarımızın iki dillilik bağlamında dil gelişim süreçleri, yaşadıkları ülkelerdeki eğitim programları ile uyumlu olmasına özen gösterilmiştir. Türkiye’deki akranları ile dil ve kültür bağının güçlendirilmesi göz önünde bulundurulmuştur. Özellikle çok kültürlülüğün ve çok dilliliğin beraberinde getirdiği zenginliği ve toplumlar arası köprü oluşturma değerleri vurgulanmaya çalışılmıştır.

 

Ana dil eğitimlerinde önemli bir rol üstlenen öğretmenlerimiz için yol gösterici araç-gereçlerle destekliyor; bir çocuğun dil kullanımında ilk maruz kaldığı ortamın aile olduğu gerçeğinden yola çıkarak ana dil eğitim sürecini ebeveynlerimizi de kapsayacak şekilde tasarlanmış ve hazırlanmıştır.