Türkçe Ana Dili Dersleri

Tulip Enstitüsü olarak, Hollanda’da yaşayan çift dilli çocuklarımızın Türkçe eğitimine erişimini sağlamaktayız.

40 şehirde ve 60 lokasyonda derslik desteği sağlayan sivil toplum kuruluşlarımız, alanında uzman 35 öğretmenimiz ile çocuklarımıza Türkçe dersleri vererek ana dili gelişimlerine katkıda bulunuyoruz.

Yurt dışında yaşayan çocuk ve gençlerimiz çok dilli ve çok kültürlü ortamlarda büyümektedir. Bu süreçte hem Türk dili ve Türk kültürü, hem de yaşadıkları ülkenin dilsel ve kültürel kaynakları olmak üzere iki dil ve iki kültür ile beslenerek kendilerine has bir kültürel kimlik inşa etmektedir.

İçinde yaşadığı toplumu kendine has özellikleriyle tanıyabilen gençlerin özgüven sahibi, toplumsal uyum ve faydaları yüksek bireyler haline gelmelerinde Türkçe’nin etkili bir rol oynadığı açıktır. Diğer yandan böyle bir kültürel olgunluğa erişen gençlerimiz, doğup büyüdükleri ülke ile Türkiye arasında birer köprü olacak ve her iki ülkenin de geleceğine katkı sağlayabilecek niteliğe kavuşacaktır.

Türkçe dersleri kapsamında;
✅ Sivil toplum kuruluşları ile ders lokasyonlarını organize ediyor,
✅ Öğretmen yönlendirmelerini gerçekleştiriyor,
✅ Hizmet içi eğitimlerini sağlıyor,
✅ Materyal desteğini sağlıyor,
✅ Derslerimizin hepsinde standardizasyonu sağlayabilmek için eğitim koordinatörlüğümüzce hazırlanan yıllık planı uyguluyor ve takibini gerçekleştiriyoruz.

Eğitim koordinatörümüz tarafından kitapları destekleyici ve çocukların eksiklerini spesifik olarak gidermeye yönelik eğlenceli içeriklerle ek çalışma bültenleri hazırlıyoruz.

Öğrencilerimizin kazanımlarını ölçme ve ders içeriklerini geliştirebilmek için hem akademik hem de eğitim kitaplarımız ve yıllık planlarımızla paralel sınavlar hazırlıyoruz.