Türkçe Ana Dili Dersleri

Amsterdam merkezli Tulip Enstitüsü yurt dışında çok dilli ve çok kültürlü ortamlarda yaşayan Türkiye kökenli çocukların ana dili gelişimlerini desteklemek amacıyla 2021 yılında kurulmuştur ve Hollanda genelinde faaliyet göstermektedir.

Enstitümüz Avrupa’da Türkçenin ana dili olarak korunması ve gelecek nesillere aktarımı noktasında farkındalık yaratmak ve bu bağlamda Hollanda’da yaşayan iki dilli çocukların Türkçe dil gelişimlerini desteklemek adına çalışmalar yürütmektedir.

Ana dili eğitimi, kültürel çeşitliliği anlamak ve bu çeşitliliğin bir parçası olmak için göz ardı edilemeyecek bir öneme sahiptir. Dil varlığının korunabilmesi için dil gelişiminin akademik bir ortamda verilen eğitimle desteklenmesi ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bir izlence üzerinden ilerlemesi gerekmektedir.

Tulip Enstitüsü; okul yönetimleri, sivil toplum kuruluşları ve vakıflarla iş birliği yaparak Türkçe derslerinin yapılabileceği bir sınıfın kullanıma sunulması için görüşmeler yürütmekte, nitelikli öğretmen kadrosunun organizasyonunu ve sınıf içi öğretim materyallerini sağlayarak, bu imkanları ana dili eğitimi alan çocuklarımıza aktarabilmek için çalışmaktadır.

Ders almak ya da derslik desteği sağlamak için iletişim kanallarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Platformunuzu seçin ve Paylaşın!