23 NİSAN Resim ve Kompozisyon Yarışması

 • Yarışmanın Konusu : “Gelecek sensin! Nasıl bir dünyada yaşamak istersin?”

 • Katılım Şekli : Hazırlanan resim ve kompozisyonlar yarisma@tulipinstitute.org adresine gönderilecektir.

 • Son Başvuru Tarihi : 10 Nisan 2022

 • Yarışmaya yalnızca Tulip Enstitüsü Türkçe dersleri projesi kapsamında Türkçe dersi alan 7-12 yaş arası öğrenciler katılabilir.

Yarışmanın Amacı

Yarışma aracılığıyla Hollanda’da öğrenim gören Türkiye kökenli öğrencilerin yaratıcı düşünme ve Türkçe ifade yeteneklerini geliştirmek, yazın ve resime olan ilgisini artırmak, hayallerini ve düşüncelerini farklı yollarla anlatabilmelerine imkan yaratmak istenmiştir. Bununla birlikte, öğrencilerin ana dili farkındalığını artırmak ve onları düşünsel çıktılar üretmeleri konusunda yüreklendirerek Türkçeye dair bakış açılarını olumlu yönde etkilemek amaçlanmıştır.

Katılım Koşulları

 • Yarışmanın konusu ”Gelecek sensin! Nasıl bir dünyada yaşamak istersin?” olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimiz, gelecekte nasıl bir yaşam hayal ettiklerine dair duygu ve düşüncelerini kompozisyon ve resimlerinde istedikleri şekilde ifade edebilirler.
 • Yarışmaya her çocuk yalnızca bir kompozisyon veya bir resim ile katılabilir. Yarışmaya iki kategoriden yalnızca bir tanesi ile katılım sağlanabilir.
 • Yarışmaya katılım gönüllülük esasına dayalı ve ücretsizdir.

Kompozisyon Çalışması

 • Aday kompozisyonlar katılımcının tercihine göre bilgisayar üzerinden veya el yazısıyla yazılabilir. Bilgisayarda yazılacak kompozisyonlar Times New Roman yazı tipinde, 12 punto boyutunda, en az 1 sayfa, en fazla 2 sayfa olacak şekilde yazılmalıdır.
 • El yazısıyla yazılacak kompozisyonlar kağıdın tek yüzü kullanılmak kaydıyla A4 kağıt üzerine en az 1 sayfa, en fazla 3 sayfa olacak şekilde yazılmalıdır.

Resim Çalışması

 • Yarışmacılar resim kağıdının boyutu, dokusu ya da kullanacakları boyanın türü gibi detayları belirlemede serbesttir.
 • Resmin ön yüzünde bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış başka bir resim bulunmamalıdır.

Genel Kurallar

 • Kompozisyon ve resimler e-posta ile gönderilmeli ve e-postanın içeriğine yarışmacının adı ve soyadı, yaşı, Türkçe dersi aldığı kurum ve öğretmeninin adı yazılmalıdır. Bu bilgilerin belirtilmediği çalışmalar dikkate alınmayacaktır.
 • Yarışmaya sunulan kompozisyon ve resimlerin her türlü yayım hakkı Tulip Enstitüsü ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na ücretsiz olarak devredilmiş olur ve yayımlanması durumunda telif ücreti talep edilemez. Yarışmaya katılmakla bu şartlar kabul edilmiş sayılacaktır.
 • Yarışmaya sunulan tüm çalışmaların özgün olması gerekmektedir. Özgün olmadığı saptanan çalışma jürinin değerlendirmesi takip edilerek adaya bildirilecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışma jürisi Türkçe, Eğitim Bilimleri, Edebiyat ve Sanat alanında uzman kişilerden oluşmaktadır. Her başvuru katılımcı yaşı göz önünde bulundurarak değerlendirilecektir. Jüri değerlendirmesi sonucunda her bir kategoride ayrı ayrı derece alan 3 yarışmacıya ödülleri verilecektir. Ayrıca, yarışmaya katılan tüm öğrencilere katılım ve teşekkür belgesi verilecektir.
 • Yarışma sonunda ödül kazanan çalışmalar Tulip Enstitüsü’nün ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından paylaşılabilir ve hazırlanacak herhangi bir basılı kitapçıkta kullanılabilir.
 • Yarışmanın son teslim tarihi 10 Nisan 2022, kazananların duyurulma tarihi 23 Nisan 2022’dir. Kazananlar Tulip Enstitüsü sosyal medya hesapları üzerinden açıklanacaktır.

Ödüller

 • Birincilik Ödülü: 150 euro değerinde hediye çeki
 • İkincilik Ödülü: 75 euro değerinde hediye çeki
 • Üçüncülük Ödülü: 30 euro değerinde hediye çeki
 • Tüm katılımcılara Katılım ve Teşekkür Belgesi verilecektir